Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας με την επωνυμία «Χρυσούλα Πιτένη» με έδρα στη ΔΟΥ Λάρισας, οδός 6ης Οκτωβρίου 68 Πάροδος Ελασσόνα, τκ 40200, με Α.Φ.Μ. 134995919.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας εξηγήσει ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε μέσω των Υπηρεσιών μας και των διαδικτυακών τόπων, με ποιους τρόπους τα χρησιμοποιούμε και να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας.


Δεδομένα που συλλέγουμε

Κατά την παροχή των Υπηρεσιών της, η Χρυσούλα Πιτένη μπορεί να συλλέξει δεδομένα όπως όνομα ή επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, e- mail και σχόλια, στοιχεία για μέσα πληρωμών, λεπτομέρειες συναλλαγών και άλλες πληροφορίες μόνο εφόσον ζητούνται και υποβάλλονται οικειοθελώς από εσάς μέσω των διαδικτυακών τόπων.


Σκοποί επεξεργασίας

Η Χρυσούλα Πιτένη επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ή/και μας παρέχετε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς:

  1. Για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, για να εκτελούμε τη σύμβασή μας με τρίτους συνεργάτες, όπως οι τράπεζες για προϊόντα, υπηρεσίες ή συναλλαγές που έχετε ζητήσει και κατά συνέπεια για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, για την απόδειξη και διαχείριση των παραγγελιών σας, για τη μετά την πώληση υποστήριξή σας, για να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων. Για να σας εγγράψουμε στον διαδικτυακό μας τόπο και να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες που σχετίζονται με, για να μπορούμε να παρακολουθούμε, να επανεξετάσουμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, για τη δημιουργία συγκεντρωτικών αναφορών και τη στατιστική ανάλυση συναλλαγών και για τη διατήρηση εσωτερικών αρχείων.
  2. Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, των υλικών και των εγκαταστάσεών μας. Χρησιμοποιούμε επίσης ειδικά λογισμικά ασφαλείας που έχουν στόχο τον εντοπισμό και την αποτροπή κακόβουλων ενεργειών. Συγκριμένα, κατά την επίσκεψη σας στις ηλεκτρονικές μας σελίδες χρησιμοποιούμε πληροφορίες, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP, οι πληροφορίες θέσης, το είδος των συσκευών των χρηστών ώστε να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.
    Προκειμένου να συμμορφωθούμε με ορισμένη υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως για παράδειγμα η κανονιστική συμμόρφωση που επιβάλλεται για φορολογικούς σκοπούς ή από συστήματα πληρωμών.


Ασφάλεια
Η Χρυσούλα Πιτένη έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, οργανωτικά και τεχνικά, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών καθώς και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αποθηκεύονται στις Υπηρεσίες της.

Είστε υπεύθυνοι για την προστασία του υπολογιστή και των συστημάτων σας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό.

Η Χρυσούλα Πιτένη έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των διαδικτυακών τόπων από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό και ελέγχει με συστήματα ασφαλείας την πρόσβαση στις ιστοσελίδες για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών, δεν εγγυάται όμως ότι το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου μέσω του οποίου παρέχει τις υπηρεσίες μπορεί να είναι πάντα ασφαλές, από ιούς, bugs και άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε εσάς, στο λογισμικό ή στα αρχεία σας, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να υποστείτε από τις ανωτέρω αιτίες.


Χρήση των cookies
Οι τοποθεσίες μας χρησιμοποιούν cookies για να σας επιτρέπουν την είσοδο στις Υπηρεσίες μας. Ένας από τους βασικούς σκοπούς των cookies είναι να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας, καθώς και άλλες πληροφορίες, στον υπολογιστή σας προκειμένου να εξοικονομείτε χρόνο, δεδομένου ότι δεν θα χρειάζεται να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες κάθε φορά, καθώς και να εμφανίζετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενό σας και διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν κατά τις μεταγενέστερες επισκέψεις σας σε αυτές τις τοποθεσίες.

Έχετε τη δυνατότητα να δεχθείτε ή να απορρίψετε cookies, ενδέχεται όμως αυτό να έχει επίπτωση στη δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών της Χρυσούλα Πιτένη. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να απορρίπτετε τα cookies, εάν το επιθυμείτε. Αν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε ή να χρησιμοποιήσετε τα άλλα διαδραστικά χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από cookies.


Σύνδεση με άλλους διαδικτυακούς τόπους
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος μπορεί να συνδέεται με άλλους διαδικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχό μας, καθώς και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που είναι πέρα από τον έλεγχό μας μπορούν να συνδέονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο διαδικτυακός μας τόπος συνδέεται μόνο με διαδικτυακούς τόπους που μοιράζονται τα ίδια κριτήρια για το απόρρητο και την ασφάλεια, δεν ευθυνόμαστε για την προστασία και το απόρρητο τυχόν στοιχείων που παρέχετε σε άλλες ιστοσελίδες από τη στιγμή που θα εγκαταλείψετε τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας. Η Χρυσούλα Πιτένη συνιστά να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε την ισχύουσα δήλωση περί απορρήτου στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.