Διεξάγονται διαδικτυακά συνεδρίες ψυχοθεραπείας με τηλεδιάσκεψη, σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Υπεύθυνη αντιμετώπιση κάθε επείγοντος περιστατικού 24 ώρες το 24ωρο

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία

Τι είναι ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία;

Η ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία στηρίζεται στις δυο βασικές αρχές της ψυχανάλυσης δηλαδή ότι τα ψυχικά φαινόμενα δεν είναι τυχαία και ότι το μεγαλύτερο μέρος της δικής μας ζωής είναι ασυνειδήτο. Διαφέρει από την κλασική ψυχανάλυση τόσο στη διάρκεια της που είναι μικρότερη (μια έως δυο συνεδρίες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο από 1 έως 3 χρόνια και σε κάποιες περιπτώσεις και περισσότερο) όσο και στους σκοπούς της (προοδευτική διερεύνηση κινήτρων, ερμηνεία συμπτωμάτων, υποστήριξη). Απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ψυχικών διαταραχών όπως οι αγχώδεις διαταραχές οι φοβίες, διαταραχή πανικού, διαταραχή χρήσης ουσιών, διαταραχές προσωπικότητας, προβλήματα σχέσεων και απαιτεί συνήθως μια προσωπικότητα με ισχυρό εγώ που δεν αποδιοργανώνεται εύκολα και είναι ικανό να αφεθή σε θεραπευτικές τεχνικές όπως οι ελεύθεροι συνειρμοί, η ανάλυση των ονείρων και η συνδυαστική σκέψη. Κεντρικό ρόλο βέβαια έχει η ανάλυση της σχέσης θεραπευτή θεραπευόμενου (μεταβίβαση-αντιμεταβίβαση) αφού σε αυτή τη σχέση ο θεραπευόμενος μεταφέρει συχνά πάγιες και συνήθως υποκινούμενες από τα παιδικά του βιώματα, συμπεριφορές. Σε διαφορά επίσης από την ψυχανάλυση μπορεί να συνδυαστεί και με βιολογικές θεραπείες (φαρμακευτική αγωγή)

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Γιατί να την επιλέξω;

Η ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία είναι ασφαλής και φιλική προς το άτομο. Έχει επιτυχία σε ένα ευρύ επίπεδο εφαρμογών όπως:

  • η κατάθλιψη

  • το άγχος

  • οι προσωπικές δυσκολίες

  • τα διαπροσωπικά προβλήματα

  • οι διαταραχές προσωπικότητας

  • τα προβλήματα γάμου

  • οι οικογενειακές συσχετίσεις

  • η συμβουλευτική γονεϊκού ρόλου

  • οι φοβίες

  • τα ψυχοσωματικά προβλήματα

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Συνεδρίες

Η θεραπεία αποτελείται από κατά μέσο όρο από δεκαέξι συνεδρίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε πιο μακροχρόνιες θεραπείες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξατομικευμένα, σε ομαδικό πλαίσιο, σε δυαδική θεραπεία του ζεύγους, ως εργαλείο κατανόησης του δυναμικού σε σχολικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Βασικό πλεονέκτημα είναι η ενθάρρυνση της ικανότητας του ασθενούς να αυτοπαρατηρείται σε όλη τη διαδικασία, ενώ παρόλο που διαθέτει το δικό της θεωρητικό υπόβαθρο, επιτρέπει και προάγει την χρήση τεχνικών από άλλα μοντέλα.

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Πως λειτουργεί;

Η ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία εστιάζει την προσοχή της στην ανακάλυψη του τρόπου με τον οποίο δημιουργήθηκαν τα προβλήματα και στο πώς οι διαδικασίες που ανακάλυψε το άτομο για να τα αντιμετωπίσει, μπορεί να είναι δυσλειτουργικές ή να μην έχουν αποτέλεσμα και έτσι τα προβλήματα να διαιωνίζονται από τους συνηθισμένους τρόπους αντίδρασης σε αυτά. Επίσης δίδεται έμφαση στον τρόπο με τον οποίον αυτές οι διαδικασίες αντιμετώπισης γεννήθηκαν και στους τρόπους που μπορεί να αναγνωριστούν και να βελτιωθούν. Το περιεχόμενο της αλληλεπίδρασης του θεραπευτή με τον θεραπευόμενο εκφράζεται σε γραπτό κείμενο που χρησιμοποιείται σαν εργαλείο κατανόησης μετά το τέλος της θεραπείας.

Ατομική ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία: Βασικοί άξονες

Τα 3 βασικά στοιχεία της θεραπείας είναι η αναδιαμόρφωση, η αναγνώριση και η επαναληπτική κριτική ματιά, μέσω των οποίων ο θεραπευόμενος κατανοεί το ρόλο του θεραπευτή και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η αναδιαμόρφωση συντελείται συνεργατικά και βιωματικά ανάμεσα σε θεραπευτή και ασθενή και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της θεραπείας σαν βάση για τις ασκήσεις στο σπίτι του ασθενούς.

Γνωσιακή ψυχοθεραπεία

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία είναι μια από τις κύριες μορφές ψυχοθεραπείας σήμερα, με εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών προβλημάτων και διαταραχών. Η μέθοδός της είναι να εξετάζει τις σκέψεις και τα συναισθήματα ως απάντηση σε μια κατάσταση ή ένα πρόβλημα, αλλά και το πώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που τελικά δρούμε. Η κατανόηση αυτής της λειτουργίας, μέσα από μια συνεργατική διαδικασία ανάμεσα στον θεραπευτή και τον  θεραπευόμενο, τους επιτρέπει να συνεργαστούν με στόχο την αλλαγή της συμπεριφοράς και του τρόπου σκέψης του θεραπευόμενου. Συνήθως αυτός ο τύπος ψυχοθεραπείας είναι βραχύς στον χρόνο (μια έως δυο συνεδρίες για ένα έως δυο χρόνια). Ο θεραπευόμενος έτσι καταλαβαίνει ότι δεν είναι το γεγονός που τον κάνει να αισθάνεται άσχημα, αλλά οι σκέψεις του για το συγκεκριμένο γεγονός. Άρα αλλάζοντας τον τρόπο που το αντιλαμβάνονται, αλλάζει και ο τρόπος που αισθάνονται. Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα έχει εφαρμοσθεί με την μεγαλύτερη επιτυχία στην κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές (κρίση πανικού, φοβίες, αγοραφοβία, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, αγχώδεις εκδηλώσεις), αλλά και ως βοηθητική θεραπεία για την αντιμετώπιση της κατάχρησης ουσιών και για την βελτίωση της συμμόρφωσης με την φαρμακευτική αγωγή.

Γνωσιακή ψυχοθεραπεία – Τρεις Άξονες

Ο βασικός πυρήνας της γνωσιακής ψυχοθεραπείας αποτελείται από τρεις βασικές αρχές. Αυτές είναι το ότι η γνωσιακή λειτουργία επηρεάζει τη συμπεριφορά, η γνωσιακή λειτουργία μπορεί να ελεγχθεί και να μεταβληθεί και οι επιθυμητές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να επηρεαστούν από γνωσιακές αλλαγές.

Γνωσιακή ψυχοθεραπεία – Πώς λειτουργεί

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία βασίζεται στην επικούρια αρχή ότι οι άνθρωποι δεν ταλαιπωρούνται από τα πράγματα, αλλά από την γνώμη που έχουν για αυτά. Σκοπός της θεραπείας είναι να ανακαλύψει το άτομο μέσα από συμπτώματα και δυσλειτουργικές συμπεριφορές τα διεργασιακά του λάθη. Λάθη δηλαδή στον τρόπο που κρίνει και αξιολογεί σωματικές αισθήσεις, εξωτερικές εμπειρίες, συμπεριφορές δικές του και των άλλων. Τυπικά διεργασιακά λάθη είναι η υπεργενίκευση, η καταστροφοποίηση, η διχοτομική (άσπρο-μαύρο) σκέψη και η αυτοαναφορά. Σημαντικό ρόλο έχουν στην ψυχοθεραπεία αυτή οι καταγραφές αυτόματων σκέψεων, συναισθημάτων, συμπεριφορών, και η από κοινού διερεύνηση του με τον θεραπευτή. Αποτελεί θεραπεία επιλογής στην κατάθλιψη, διαταραχή πανικού και ειδικές φοβίες. Εφαρμόζεται επίσης και στην σχιζοφρενική διαταραχή όπως και στις διαταραχές προσωπικότητας.

Γνωσιακή ψυχοθεραπεία – Στάδια

Σε πρώτο στάδιο το άτομο μαθαίνει να αναγνωρίζει τις λανθασμένες σκέψεις που περνάνε αυτόματα από το μυαλό του και τις γνωσιακές διαστρεβλώσεις που μπορεί να εμπεριέχονται σε αυτές. Σε δεύτερο στάδιο μαθαίνει να «αμφισβητεί» το περιεχόμενο των αυτόματων σκέψεων και έτσι ο φαύλος κύκλος διακόπτεται και η συμπεριφορά, το συναίσθημα και οι σωματικές αντιδράσεις τροποποιούνται. Η θεραπεία δηλαδή εφοδιάζει με εργαλεία τον άνθρωπο προκειμένου να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις που ενδέχεται να τον δυσκολέψουν. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείες, θεραπευτής και θεραπευόμενος συνήθως συμφωνούν σε έναν επιπλέον περιορισμένο αριθμό αραιότερων συναντήσεων έτσι ώστε να διατηρηθεί το καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία λοιπόν αποτελείται από μια σειρά πειραματικών ψυχολογικών μεθόδων, με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν αποκλίσεις της συμπεριφοράς. Η ερμηνεία της δημιουργίας και διατήρησης της προβληματικής συμπεριφοράς και οι μέθοδοι παρέμβασης βασίζονται κυρίως στην Ψυχολογία της Μάθησης και την Γνωστική Ψυχολογία, ταυτόχρονα όμως λαμβάνονται υπόψη νέα δεδομένα από την έρευνα της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Γνωσιακή ψυχοθεραπεία – Σε τι διαφέρει από τις άλλες ψυχοθεραπείες

Η γνωσιακή ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται στο παρόν, στα τωρινά προβλήματα και αν αυτά σχετίζονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος, γίνεται αναφορά στο παρελθόν για να βρεθούν οι συσχετίσεις και να αποκτήσει νόημα η προβληματική συμπεριφορά. Επίσης είναι μια μέθοδος δομημένη και σταθερά προσανατολισμένη στους στόχους, με βραχεία διάρκεια, καθώς επιδιώκει την όσο το δυνατόν συντομότερη αλλαγή της προβληματικής συμπεριφοράς.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ζεύγους

Η ψυχαναλυτική θεραπεία ζεύγους (παντρεμένου ή μη) αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο της ψυχοθεραπείας όπου τα άτομα, με την βοήθεια του ψυχολόγου-ψυχοθεραπευτή, επεξεργάζονται τα θέματα που τα απασχολούν και επηρεάζουν αρνητικά την σχέση τους. Η ομαδική και οικογενειακή αναλυτική ψυχοθεραπεία έχει τις ρίζες της στην ψυχανάλυση. Βασίζεται στην ιδέα ότι ο άνθρωπος είναι βασικά ένα κοινωνικό ον που η ζωή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ζωές των άλλων με ποικίλους τρόπους.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ζεύγους: Σχέσεις

Ο μεγάλος αριθμός των σχέσεων που διαλύονται στις μέρες μας, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, ένα από αυτά είναι το πώς είναι δυνατό να τελματωθεί μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων που αγαπιούνταν. Κι όμως, η χαρά και ο ενθουσιασμός που αρχικά κατακλύζουν ένα νέο ζευγάρι σταδιακά αντικαθίσταται από απογοητεύσεις, ανικανοποίητες επιθυμίες και θυμό, ενώ η αγάπη ακόμα και στην περίπτωση που παραμένει ενεργή, δεν είναι από μόνη της αρκετή για να κρατήσει τους δυο συντρόφους μαζί. Στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης το σύνολο των σκέψεων και φαντασιώσεων εκτυλίσσεται γύρω μια εξιδανικευμένη εικόνα, που προκειμένου να συντηρηθεί, απαιτεί μια συνεχή επιλεκτική αντίληψη της πραγματικότητας με μερική κατανόηση του συντρόφου και άρνηση των στοιχείων του εαυτού του που δυσκολεύουν τη σχέση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιλεκτική προσοχή και αντίληψη των χαρακτηριστικών και συμπεριφορών του συντρόφου, βάσει του οποίου τα ζευγάρια αξιολογούν τα επόμενα στάδια της σχέσης τους.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ζεύγους: Πότε να επισκεφτώ τον ψυχολόγο;

Ο συνήθης λόγος που ένα ζευγάρι επισκέπτεται το θεραπευτικό γραφείο είναι η απροθυμία να εγκαταλείψουν και οι δύο την αρχική τους αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι ένας γάμος, με αποτέλεσμα να προκαλείται η απομυθοποίηση του συντρόφου αλλά και της ίδιας της σχέσης. Σίγουρα είναι καλό να γίνει μια επίσκεψη στον ψυχολόγο όταν έχει διαταραχθεί ή διακοπεί η ερωτική ζωή του ζευγαριού, όταν έχει εκλείψει ο σεβασμός ή η εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλο και όταν υπάρχουν συνεχείς καυγάδες έστω και για ασήμαντες αφορμές. Άλλωστε συχνά πίσω από ασήμαντες διαφωνίες βρίσκονται ουσιαστικές ανομολόγητες διαφορές. Σίγουρα σημαντική είναι η επίσκεψη στον ψυχολόγο όταν υπάρχει ιστορικό σωματικής ή ψυχολογικής βίας του ενός προς τον άλλο, έντονες διαφωνίες για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αλλά και όταν ο ένας από τους δυο συντρόφους εμφανίσει κάποιο σοβαρό σωματικό ή ψυχικό νόσημα. Τέλος ένας λόγος που έχει μεγάλη σημασία είναι οι εξωτερικές πιέσεις προς το ζευγάρι, τις οποίες δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνο του. Αυτές μπορεί να προέρχονται από τρίτους, είτε από τους γονείς τους.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ζεύγους: Διαφορές στην προσωπικότητα

Ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του προσωπικότητα, σύμφυτη με έναν δικό του τρόπο αντίληψης των πραγμάτων, δικό του αξιακό σύστημα, προσωπική ιστορία και το σύνολο όλων αυτών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί και σχετίζεται με τους άλλους. Ερωτεύεται με ασυνείδητα κίνητρα και αφού περάσει η περίοδος του πρώτου ενθουσιασμού, καλείται να βρει τον τρόπο συνύπαρξης που θα «δουλεύει» όσο το δυνατόν πιο αρμονικά με το άτομο που έχει επιλέξει.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ζεύγους: Πώς βοηθούν οι συνεδρίες

Στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ζεύγους γίνεται κατανοητό και στους δύο ότι ο τρόπος θέασης τους επηρεάζεται ριζικά από το σύστημα κανόνων και αξιών που έχουν ως βίωμα ο καθένας από την οικογένειά του. Κατά τη θεραπεία αποσαφηνίζονται ποια πραγματικά συστήματα σκέψης ανήκουν στο κάθε σύντροφο και απομακρύνονται οι δυσλειτουργικές ερμηνείες που ανήκουν στο παρελθόν. Όσον αφορά την αδυναμία στην επικοινωνία και τον λανθασμένο καταλογισμό ευθυνών, τα μέλη εκπαιδεύονται σε ασκήσεις λειτουργικής και αποτελεσματικής επικοινωνίας, αλλά και μαθαίνουν να εστιάζουν στο προσωπικό τους μέρος της ευθύνης που τους αναλογεί και να αποφεύγουν να επιτίθενται στον άλλον. Τα μέλη επίσης συνειδητοποιούν τη σημαντικότητα του αμοιβαίου σεβασμού, της εκτίμησης και του τρόπου διαφύλαξης του απαραίτητου θαυμασμού, οπότε αντιμετωπίζονται τα συναισθήματα απόρριψης και εξευτελισμού, ενώ αυξάνεται η ανεκτικότητα στην καθημερινή φθορά της σχέσης.

Όταν δε, η ύπαρξη διαφωνιών ή οι διαφορές επιθυμιών, δεν αντιπροσωπεύουν βασικές αντιθέσεις αλλά παρουσιάζονται ως διαφορές της στιγμής, τότε μπορούν ευκολότερα να επιλυθούν. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν σε όλες τις προαναφερόμενες εστίες προβλημάτων αλλά βαθμιαία αποσκοπούν στην βαθύτερη αποσαφήνιση των επιθυμιών του κάθε συντρόφου και στην ανάλυση των σημείων που ταυτίζονται ή αποκλίνουν και οι δύο. Επιχειρείται επίσης μια σταδιακή επαγωγή θετικών συναισθημάτων (εκτίμηση και σεβασμός) του ενός προς τον άλλον. Βασικό στοιχείο σε όλα αυτά είναι η ισοτιμία και η αλληλοϋποστήριξη τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά. Τα μέλη του ζευγαριού μαθαίνουν να ακούν και να κατανοούν το ένα το άλλο. Δεν είναι απαραίτητη η πλήρης ταύτιση, όμως η εκμάθηση πιο ευέλικτων τρόπων επικοινωνίας αποφορτίζει το αρνητικό κλίμα και αυτό είναι απαραίτητο ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά.

Η συμμετοχή των ανθρώπων σε ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας τους φέρνει σε επαφή με άτομα που πιθανόν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα τους ή μπαίνουν τώρα στην φάση αυτή. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν ψυχοσωματικά συμπτώματα με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο που τους συνέβη κάτι ανάλογο. Έτσι νιώθουν εξαιρετικά μειονεκτικά για αυτή τους την κατάσταση και αισθάνονται λυτρωτικά εάν γνωρίσουν κι άλλα άτομα, σε ομάδα αυτογνωσίας, που έχουν ίδια ή ανάλογα προβλήματα, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν ότι και άλλοι βιώνουν προσωπικές δυσκολίες στη ζωή τους. Από αυτόν τον παραδειγματισμό παρακινούνται και οι ίδιοι να προσπαθήσουν ξανά να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους δυσκολίες.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Τι είναι

Στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας ο θεραπευόμενος συμμετέχει σε ομάδες των 5- 10 ατόμων, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία εκπαιδευμένων θεραπευτών. Βασικός στόχος είναι η αλληλοβοήθεια των θεραπευομένων μέσα από τα δυναμικά που αναπτύσσονται στην ομάδα και η αλλαγή των σημείων εκείνων στη συμπεριφορά ή την προσωπικότητά τους που τους δημιουργούν δυσλειτουργίες στη ζωή, τις σχέσεις και την καθημερινότητά τους.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Συμμετοχή

Οι συνεδρείες της ομάδας πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα, σε συγκεκριμένη ώρα και έχουν διάρκεια 90 λεπτών. Στις ομάδες αυτές δεν συμμετέχουν μόνο άτομα που αντιμετωπίζουν κοινές δυσκολίες, αλλά άτομα που τους απασχολούν διαφορετικά θέματα. Η συμμετοχή σε μια ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα βοηθητική, αφού κάθε μέλος συνειδητοποιεί πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι τη συμπεριφορά και τη στάση του και πώς αισθάνονται από την στάση και τους ρόλους που παίρνει απέναντί τους. Επίσης δίνεται η δυνατότητα έκφρασης και συμμετοχής σε ένα ασφαλές πλαίσιο που ο καθένας σέβεται την προσωπικότητα του άλλου και η κριτική γίνεται πάντα δημιουργικά χωρίς έχει στόχο να μειώσει τον κρινόμενο, αλλά να του δώσει έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Πώς βοηθά

Η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά βοηθητική για τα μέλη της ομάδας, ώστε να αποκτήσουν επίγνωση του τι φταίει στις σχέσεις τους με τους άλλους και να το διορθώσουν. Και το κίνητρο για αλλαγή όμως ενισχύεται σημαντικά όταν έρχονται σε επαφή με άτομα που αντιμετώπιζαν ίδια ή παρόμοια προβλήματα και έχουν ήδη κατορθώσει να εξελιχθούν, οπότε μέσα από τον παραδειγματισμό παρακινούνται να προσπαθήσουν. Τέλος τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση και την επικοινωνία βοηθούνται πολύ μέσω της ομάδας, καθώς και άτομα που αδυνατούν να επικοινωνήσουν με τους γύρω τους επειδή δεν διαθέτουν ικανό αριθμό τεχνικών επικοινωνίας ή έχουν χαμηλό δείκτη κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ομάδα μέσα από το ασφαλές πλαίσιο που εξασφαλίζει, έρχεται να βοηθήσει στην προσπάθεια των ατόμων αυτών να καταπολεμήσουν το άγχος και τα συμπτώματά τους και να πειραματιστούν με νέα μοντέλα επικοινωνίας ώστε να ενταχθούν ομαλά στο ευρύτερο σύνολο.

Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ομάδας: Αρχές Διατήρησης της Ομάδας

Κάθε ομάδα αυτογνωσίας είναι λειτουργικό να έχει ορισμένους κανόνες που εξασφαλίζουν την καλή συνεργασία των μελών της που θα προσφέρουν μακροβιότητα στην ομάδα.

Βασική αρχή είναι η αρχή του απόρρητου και της εμπιστευτικότητας δεδομένων που εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε συνδιαλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων εντός  ομάδας, δεν γίνονται αφορμή για σχόλια και συζήτηση εκτός ομάδας. Ένας άλλος βασικός κανόνας είναι η απαγόρευση της σωματικής βίας μεταξύ των μελών της ομάδας, παρά μόνο η λεκτική αντιπαράθεση με σκοπό να βοηθήσει  θεραπευτικά. Όλα τα μέλη είναι αξιοσέβαστα και ισότιμα με ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Σημαντικό είναι δε, να τηρείται αυστηρά η ώρα προσέλευσης. Ο αλτρουϊσμός είναι κάτι που καλλιεργείται σε αυτό το πλαίσιο. Τα μέλη ωθούνται στην αυτοεκτίμηση και στην εμπιστοσύνη, προσφέροντας τη βοήθειά τους στους άλλους και δίνοντας προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων.